آموزش زیست شناسی زیست‌شناسی دانش مربوط به مطالعه موجودات زنده است. این دانش به بررسی ویژگی‌ها و رفتار سازواره‌ها، چگونگی پیدایش گونه‌ها و افراد، و نیز به بررسی برهمکنش جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می‌پردازد. http://eamoozesh.mihanblog.com 2020-02-24T17:36:45+01:00 text/html 2012-02-28T09:40:55+01:00 eamoozesh.mihanblog.com truth سلسله مقالات ویژه ،فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه! (1) -2 http://eamoozesh.mihanblog.com/post/36 <p dir="rtl"><font size="2">اما نکته ی جالب این که برگزاری جلسات تشکیلات&nbsp; « جامعه ی مهتابی بیرمنگهام : The Lunar Society in Birmingham » در شب های « بدر (ماه کامل)، سنتی « ماسونی » است که بسیاری از تشکیلات « ماسونی » دنیا هنوز که هنوز است، به آن پایبندند. این نکته ای است که بسیاری از وبسایت ها و نشریات متعلق به « فراماسونری » نیز به آن معترفند:<strong><sup>(40)</sup></strong></font></p> <p dir="rtl"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="2"><img style="width: 532px; height: 341px;" src="http://www.alvadossadegh.com/alvadossadegh/Images/Article/Takamol%20-09.jpg" alt="Takamol -09.jpg"></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font size="2"><strong>برگزاری جلسات مهم « فراماسون ها » در شب های « بدر (ماه کامل) » به گفته ی&nbsp; « منابع ماسونی ». </strong></font></p><br> text/html 2012-02-28T09:40:05+01:00 eamoozesh.mihanblog.com truth سلسله مقالات ویژه ،فرضیه ی تکامل؛ منطقه ی ممنوعه! (1) http://eamoozesh.mihanblog.com/post/35 <p style="text-align: center;" dir="rtl"><font size="2"><strong>بسم الله الرحمن الرحیم</strong>&nbsp;</font> </p><p dir="rtl" align="center"><font size="2"><img style="width: 504px; height: 213px;" src="http://www.alvadossadegh.com/alvadossadegh/Images/Article/Takamol%20-01.jpg" alt="Takamol -01.jpg"></font></p><p dir="rtl"><font size="2"><strong>مقدمه</strong></font></p><p dir="rtl"><font size="2">« علم و دانش »، یکی از نقاط درخشان تاریخ زندگی بشر است؛ چرا که یکی از وجوه برتری انسان بر سایر موجودات زنده، « علم و دانش » می باشد. « علم » با تمام پیچیدگی ها و ظرایف خود، هرگاه که معصوم از تبانی و انحراف بوده، همچون عقربه ی « قبله نما »، خالق بزرگ هستی را نشان می داده است؛ اما هرگاه که مطامع شهوت پرستان، زورگویان و دنیاطلبان، معصومیت « علم » را لکه دار نموده و در آن دستکاری کرده، در تقابل با دین قرار گرفته است.</font></p> text/html 2012-02-23T14:19:09+01:00 eamoozesh.mihanblog.com truth کبد http://eamoozesh.mihanblog.com/post/33 <p><font size="2"><b>جـِـگَر</b> یا <b>کَبـِد</b> یکی از غده‌های بدن است که در فعالیت‌های <span class="mw-redirect">سوخت‌وساز</span> بدن مانند گوارش نقش دارد.</font></p><font size="2"> تمام خون دستگاه گوارش توسط سیاهرگی به نام <span class="mw-redirect">ورید پورت</span> جمع‌آوری شده و وارد کبد می‌شود و تمام مواد جذب شده از لوله گوارشی از کبد عبور می‌کنند. دیگر کارهای کبد به دام انداختن سموم و تصفیه آنها با تبدیل کردنشان به مواد بی ضرر است. همچنین، این کبد است که متابولیسم <span class="mw-redirect">داروها</span> را در بدن بر عهده دارد. شرکت در خون سازی (در دوره پیش از تولد) و مقاومت در برابر عفونت‌ها، فراهم ساختن سریع انرژی در هنگام ضرورت، ذخیره آهن و... از دیگر فعالیتهای کبد است<br><br></font><div class="center"><div style="text-align: center;"> </div><div style="text-align: center;" class="floatnone"><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Leber_Schaf.jpg" class="image"><img alt="Leber Schaf.jpg" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Leber_Schaf.jpg/240px-Leber_Schaf.jpg" height="171" width="240"></a></div> </div> text/html 2012-02-23T14:18:38+01:00 eamoozesh.mihanblog.com truth گوش http://eamoozesh.mihanblog.com/post/32 <font size="2"><span class="daneshnameh">گوش</span> از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>امواج صوتی</u></a> مراحل مختلفی را درون گوش طی می‌کنند تا به <span class="daneshnameh">اعصاب شنوایی</span> تبدیل شوند. هر کدام از اجزای گوش درونی را این امواج تاثیر گذاشته (تقویت، جمع آوری ، تغییر فرکانس ، انتقال و...) و به اعصاب شنوایی می‌رسند. ساختمان گوش از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است.<br><br></font><div style="text-align: center;"><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Ear.jpg" class="image"><img alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Ear.jpg/150px-Ear.jpg" class="thumbimage" height="235" width="150"></a><br> </div> text/html 2012-02-23T14:10:31+01:00 eamoozesh.mihanblog.com truth نورون http://eamoozesh.mihanblog.com/post/31 <font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>بافت عصبی</u></a> از سلولهای ویژه‌ای به نام <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>نورون</u></a> تشکیل شده است. اندازه و شکل نورونها گوناگون است. اما در همه آنها سه بخش متمایز وجود دارد. این سه بخش عبارتند از : جسم سلولی ، دندریت و آکسون نورونها با داشتن ساختار و خواص ویژه برای کاری که انجام می‌دهند سازگاری حاصل کرده‌اند و به راحتی هماهنگی با داشتن و خواص ویژه برای کاری که انجام می‌دهند سازگاری حاصل کرده‌اند و به راحتی هماهنگی بین اندامهای داخلی و ارتباط با محیط خارج را مقدور می‌سازند. بین شکل و اعمال نورونها هماهنگی وجود دارد. </font><br><br><br><div style="text-align: center;"> <img alt="تصویر" src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/4/4d/neuron.JPG" border="0"></div><table dir="" align="left"> <tbody><tr> <td style="text-align: center;"> <br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2012-02-23T13:54:40+01:00 eamoozesh.mihanblog.com truth مغز http://eamoozesh.mihanblog.com/post/30 <p><font size="2"><b>مغز</b> یکی از اعضا بدن انسان است که ۲ درصد از وزن بدن را تشکیل می‌دهد اما تا بیش از ۳۰ درصد کالری (انرژی) روزانه را مصرف می‌کند و بیشتر انرژی خود را از <span class="mw-redirect">هیدراتهای کربن</span> (گلوکز خون) جذب می‌کند و این سوخت را سریع می‌سوزاند حتی زمانیکه در خواب هستیم. مغز بیشتر از هر عضوی از بدن اکسیژن مصرف می‌کند.</font></p><p><br></p><div style="text-align: center;"><span class="image"><img alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/Chimp_Brain_in_a_jar.jpg/220px-Chimp_Brain_in_a_jar.jpg" class="thumbimage" height="277" width="220"><br>مغز یک شامپانزه<br></span></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2012-02-23T13:25:39+01:00 eamoozesh.mihanblog.com truth ساختار سیستم عصبی پیرامونی http://eamoozesh.mihanblog.com/post/29 <font size="2">سیستم عصبی پیرامونی (Peripheral Nervous System) بخشی از <span class="daneshnameh">دستگاه عصبی</span> است که در خارج از <span class="daneshnameh">مغز</span> و <span class="daneshnameh">نخاع</span> قرار دارد و شامل دو بخش سیستم پیکری (Somatic System) و سیستم خود مختار (Autonomic Nervous System) می‌باشد. قسمت پیکری سیستم عصبی پیرامونی (P.N.S) خود به دو بخش اعصاب مغزی و اعصاب نخاعی تقسیم می‌شوند که در واقع اعصاب مغزی از مغز و اعصاب نخاعی از نخاع خارج شده‌اند. از طرف دیگر سیستم خود مختار به دو بخش <span class="daneshnameh">سمپاتیک</span> (Sympatic) و <span class="daneshnameh">پاراسمپاتیک</span> (Parasympatic) تقسیم می‌شود که در اندامهای مختلف بدن عملکردهایی متفاوت از یکدیگر و اغلب مخالف هم دارند. <br></font><br><br><div style="text-align: center;"> <img alt="تصویر" src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/f/f3/nervoussystem3.JPG" border="0"></div><table dir="" align="left"> <tbody><tr> <td style="text-align: right;"> <br></td> </tr> </tbody></table> text/html 2011-08-08T03:00:47+01:00 eamoozesh.mihanblog.com truth رنگ چشم http://eamoozesh.mihanblog.com/post/28 <p><font size="3">چون ما به چشم کسی نگاه می‌کنیم قسمتی که رنگی است، همان عنبیه چشم می‌باشد. عنبیه رنگی است؛ زیرا در الیاف آن رنگدانه‌هایی، برای حفظ آن از آسیب نور نهفته است.</font></p><div style="text-align: center; "><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Iris_close-up.jpg/220px-Iris_close-up.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>کلوز آپ از عنبیه آبی رنگ چشم انسان<br><span style="text-decoration: underline; "><br></span></div><p><font size="3">بیشتر رنگدانه‌ها در قسمت عقب عنبیه گرد آمده‌اند و در قسمت جلو، رنگدانه چندانی وجود ندارد. حالا چون که قسمت جلوی عنبیه بسیار شفاف و بی‌رنگ است و امواج نور قرمز و زرد را به هنگام عبور نور، به خود جذب می‌کند، از این‌رو بازتاب نور در رنگدانه‌ها سبب می‌شود که عنبیه «آبی رنگ» بنماید.</font></p><p><font size="3"><br></font></p> text/html 2011-08-07T17:38:52+01:00 eamoozesh.mihanblog.com truth کلوب حقیقت تاریک http://eamoozesh.mihanblog.com/post/27 <div align="center">&nbsp; <font size="4">کلوب <font color="#FF0000">حقیقت </font>تاریک </font><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://static.cloob.com/public/user_data/club_photo/8/58472-q.jpg?423554" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center; "><br><font size="4"><a href="http://www.cloob.com/clubname/dark_truth" target="_blank" title="">ورود</a></font><br><br><br><span class="box_header">لیست بحث ها</span> <table id="grid-13162367424e742dc6e3c34" class="grid"><tbody><tr> <th>&nbsp;</th> <th>عناوین بحث ها</th> </tr> <tr class="" id="topic_one2295708"> <td align="center"> <div style="width:17px"> </div> <br></td> <td> <div style="width:400px"> <a href="http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/dark_truth/topicid/2295708/%C2%BB+%2A%2A%2A%2A%2A+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF" title="***** دانلود سخنرانی و مستند *****" class="" style="display:block">» ***** دانلود سخنرانی و مستند *****</a><br><br> </div> </td> </tr> <tr class="" id="topic_one2295231"> <td align="center"> <div style="width:17px"> </div> <br></td> <td> <div style="width:400px"> <a href="http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/dark_truth/topicid/2295231/%C2%BB+%2A%2A%2A%2A%2A+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%2A%2A%2A%2A%2A" title="***** کتابخانه *****" class="" style="display:block">» ***** کتابخانه *****</a><br><br> </div> </td> </tr> <tr class="" id="topic_one2295232"> <td align="center"> <div style="width:17px"> </div> <br></td> <td> <div style="width:400px"> <a href="http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/dark_truth/topicid/2295232/%C2%BB+%2A%2A%2A%2A%2A+%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87+%2A%2A%2A%2A%2A" title="***** نکته های ناگفته *****" class="" style="display:block">» ***** نکته های ناگفته *****</a><br><br> </div> </td> </tr> <tr class="" id="topic_one2299598"> <td align="center"> <div style="width:17px"> </div> <br></td> <td> <div style="width:400px"> <a href="http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/dark_truth/topicid/2299598/%C2%BB+%2A%2A%2A%2A%2A+%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C" title="***** یهود شناسی *****" class="" style="display:block">» ***** یهود شناسی *****</a><br><br> </div> </td> </tr> <tr class="" id="topic_one2295164"> <td align="center"> <div style="width:17px"> </div> <br></td> <td> <div style="width:400px"> <a href="http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/dark_truth/topicid/2295164/%C2%BB+%2A%2A%2A%2A%2A+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%87%D9%85+%2A%2A%2A%2A%2A" title="***** مجموعه مستندات مهم *****" class="" style="display:block">» ***** مجموعه مستندات مهم *****</a><br><br> </div> </td> </tr> <tr class="" id="topic_one2295139"> <td align="center"> <div style="width:17px"> </div> <br></td> <td> <div style="width:400px"> <a href="http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/dark_truth/topicid/2295139/%C2%BB+%2A%2A%2A%2A%2A+%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%2A%2A%2A%2A%2A" title="***** حقیقت تاریخ *****" class="" style="display:block">» ***** حقیقت تاریخ *****</a><br><br> </div> </td> </tr> <tr class="" id="topic_one2308116"> <td align="center"> <div style="width:17px"> </div> <br></td> <td> <div style="width:400px"> <a href="http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/dark_truth/topicid/2308116/%C2%BB+%2A%2A%2A%2A%2A+%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB+%D8%B1%D9%88%D8%B2+%2A%2A%2A%2A%2A" title="***** حدیث روز *****" class="" style="display:block">» ***** حدیث روز *****</a><br><br> </div> </td> </tr> <tr class="" id="topic_one2295234"> <td align="center"> <div style="width:17px"> </div> <br></td> <td> <div style="width:400px"> <a href="http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/dark_truth/topicid/2295234/%C2%BB+%2A%2A%2A%2A%2A+%D9%86%D9%82%D8%AF+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%88+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84" title="***** نقد فیلم و سریال *****" class="" style="display:block">» ***** نقد فیلم و سریال *****</a><br><br> </div> </td> </tr> <tr class="" id="topic_one2304856"> <td align="center"> <div style="width:17px"> </div> <br></td> <td> <div style="width:400px"> <a href="http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/dark_truth/topicid/2304856/%C2%BB+%2A%2A%2A%2A%2A%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%2A%2A%2A%2A%2A" title="*****شخصیت شناسی*****" class="" style="display:block">» *****شخصیت شناسی*****</a><br><br> </div> </td> </tr> <tr class="" id="topic_one2310487"> <td align="center"> <div style="width:17px"> </div> <br></td> <td> <div style="width:400px"> <a href="http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/dark_truth/topicid/2310487/%C2%BB+%2A%2A%2A%2A%2A+%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="***** حکایت ها و داستان های پند آموز *****" class="" style="display:block">» ***** حکایت ها و داستان های پند آموز *****</a><br><br> </div> </td> </tr> <tr class="" id="topic_one2296077"> <td align="center"> <div style="width:17px"> </div> <br></td> <td> <div style="width:400px"> <a href="http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/dark_truth/topicid/2296077/%C2%BB+%2A%2A%2A%2A%2A%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA+%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%2A%2A%2A%2A%2A" title="*****حقیقت روشن در موسیقی تاریک*****" class="" style="display:block">» *****حقیقت روشن در موسیقی تاریک*****</a><br><br> </div> </td> </tr> <tr class="" id="topic_one2314022"> <td align="center"> <div style="width:17px"> </div> <br></td> <td> <div style="width:400px"> <a href="http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/dark_truth/topicid/2314022/%C2%BB+%E0%B9%91%DB%A9%DB%9E%DB%A9%E0%B9%91+%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84+%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E0%B9%91%DB%A9%DB%9E%DB%A9%E0%B9%91" title="๑۩۞۩๑ اسرائیل ستیزی در ورزش๑۩۞۩๑ " class="" style="display:block">» ๑۩۞۩๑ اسرائیل ستیزی در ورزش๑۩۞۩๑</a><br><br> </div> </td> </tr> <tr class="" id="topic_one2295230"> <td align="center"> <div style="width:17px"> </div> <br></td> <td> <div style="width:400px"> <a href="http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/dark_truth/topicid/2295230/%C2%BB+%E0%B9%91%DB%A9%DB%9E%DB%A9%E0%B9%91+%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B8%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A7%D8%AA" title="๑۩۞۩๑ نـــــظــــــرات و بـــــحــــــث ๑۩۞۩๑" class="" style="display:block">» ๑۩۞۩๑ نـــــظــــــرات و بـــــحــــــث ๑۩۞۩๑</a><br><br> </div> </td> </tr> <tr class="" id="topic_one2313522"> <td align="center"> <div style="width:17px"> </div> <br></td> <td> <div style="width:400px"> <a href="http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/dark_truth/topicid/2313522/%C2%BB+%E0%B9%91%DB%A9%DB%9E%DB%A9%E0%B9%91+%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C" title="๑۩۞۩๑ آسیب شناسی شبکه های اجتماعی๑۩۞۩๑ " class="" style="display: block;">» ๑۩۞۩๑ آسیب شناسی شبکه های اجتماعی๑۩۞۩๑</a><br><br><a href="http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/dark_truth/topicid/2313522/%C2%BB+%E0%B9%91%DB%A9%DB%9E%DB%A9%E0%B9%91+%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C" title="๑۩۞۩๑ آسیب شناسی شبکه های اجتماعی๑۩۞۩๑ " class="" style="display:block"> </a> </div> </td> </tr> <tr class="" id="topic_one2296800"> <td align="center"> <div style="width:17px"> </div> <br></td> <td> <div style="width:400px"> <a href="http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/dark_truth/topicid/2296800/%C2%BB+%DB%9E%DB%9E%DB%9E%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%DB%9E%DB%9E%DB%9E" title="۞۞۞اخبار ۞۞۞" class="" style="display:block">» ۞۞۞اخبار ۞۞۞</a><br><br> </div> </td> </tr> <tr class="" id="topic_one2299444"> <td align="center"> <div style="width:17px"> </div> <br></td> <td> <div style="width:400px"> <a href="http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/dark_truth/topicid/2299444/%C2%BB+%DB%9E%DB%9E%DB%9E0+%D8%AA%D8%A7+30+%DB%9E%DB%9E%DB%9E" title="۞۞۞0 تا 30 ۞۞۞" class="" style="display:block">» ۞۞۞0 تا 30 ۞۞۞</a><br><br> </div> </td> </tr> <tr class="" id="topic_one2305756"> <td align="center"> <div style="width:17px"> </div> <br></td> <td> <div style="width:400px"> <a href="http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/dark_truth/topicid/2305756" title="۞۞۞ قربانیان حجاب ۞۞۞" class="" style="display:block">» ۞۞۞ قربانیان حجاب ۞۞۞</a> </div></td></tr></tbody></table></div> text/html 2011-03-18T05:24:35+01:00 eamoozesh.mihanblog.com truth ژنتیک http://eamoozesh.mihanblog.com/post/26 <span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; "><h1 style="font-family: Tahoma; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; color: black; ">اطلاعات اولیه</h1>علم ژنتیک یکی از شاخه‌های علوم زیستی است. بوسیله قوانین و مفاهیم موجود در این علم می‌توانیم به تشابه یا عدم تشابه دو موجود نسبت به یکدیگر پی ببریم و بدانیم که چطور و چرا چنین تشابه و یا عدم تشابه در داخل یک جامعه گیاهی و یا جامعه جانوری ، بوجود آمده است. علم ژنتیک علم انتقال اطلاعات بیولوژیکی از یک سلول به سلول دیگر ، از والد به نوزاد و بنابراین از یک نسل به نسل بعد است. ژنتیک با چگونگی این انتقالات که مبنای اختلالات و تشابهات موجود در ارگانیسم‌هاست، سروکار دارد. علم ژنتیک در مورد سرشت فیزیکی و شیمیایی این اطلاعات نیز صحبت می‌کند.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br><br><br><br><table dir="" align="left"><tbody><tr><td style="color: black; font-family: Tahoma; font-size: 12px; "><img alt="تصویر" src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/6/68/engineergenetic8.JPG" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; " border="0"></td></tr></tbody></table><br><h1 style="font-family: Tahoma; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px; color: black; ">تاریخچه ژنتیک</h1>علم زیست شناسی ، هرچند به صورت توصیفی از قدیمی‌ترین علومی بوده که بشر به آن توجه داشته است. اما از حدود یک قرن پیش این علم وارد مرحله جدیدی شد که بعدا آن را ژنتیک نامیده‌اند و این امر انقلابی در علم زیست شناسی بوجود آورد. در قرن هجدهم ، عده‌ای از پژوهشگران بر آن شدند که نحوه انتقال صفات ارثی را از نسلی به نسل دیگر بررسی کنند. ولی به دو دلیل مهم که یکی عدم انتخاب صفات مناسب و دیگری نداشتن اطلاعات کافی در زمینه ریاضیات بود، به نتیجه‌ای نرسیدند.<br><br>اولین کسی که توانست قوانین حاکم بر انتقال صفات ارثی را شناسایی کند، کشیشی اتریشی به نام گریگور مندل بود که در سال 1865 این قوانین را که حاصل آزمایشاتش روی گیاه<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="daneshnameh" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187);">نخود فرنگی</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>بود، ارائه کرد. اما متاسفانه جامعه علمی آن دوران به دیدگاهها و کشفیات او اهمیت چندانی نداد و نتایج کارهای مندل به دست فراموشی سپرده شد. در سال 1900 میلادی کشف مجدد قوانین ارائه شده از سوی مندل ، توسط درویس ، شرماک و کورنز باعث شد که نظریات او مورد توجه و قبول قرار گرفته و مندل به عنوان پدر علم ژنتیک شناخته شود.<br><br>در سال 1953 با کشف ساختمان جایگاه ژنها از سوی جیمز واتسون و فرانسیس کریک ، رشته‌ای جدید در علم زیست شناسی بوجود آمد که زیست شناسی ملکولی نام گرفت . با حدود گذشت یک قرن از کشفیات مندل در خلال سالهای 1971 و 1973 در رشته زیست شناسی ملکولی و ژنتیک که اولی به بررسی ساختمان و مکانیسم عمل ژنها و دومی به بررسی بیماریهای ژنتیک و پیدا کردن درمانی برای آنها می‌پرداخت ، ادغام شدند و رشته‌ای به نام<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="daneshnameh" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 68, 187);">مهندسی ژنتیک</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>را بوجود آوردند که طی اندک زمانی توانست رشته‌های مختلفی اعم از پزشکی ، صنعت و کشاورزی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span> text/html 2011-03-16T15:00:53+01:00 eamoozesh.mihanblog.com truth غضروف http://eamoozesh.mihanblog.com/post/23 <br>غضروف (Cartilage) یکی از <span class="daneshnameh">بافتهای پیوندی</span> اختصاصی است. غضروف قدرت نگهداری و انعطاف دارد. تحمل فشار آن زیاد است. غضروف برای ساخته شدن <span class="daneshnameh">استخوان</span> لازم است. حالت نیمه جامد دارد، نه به روانی خون و نه به سختی استخوان.<br><h1>اطلاعات اولیه </h1>غضروف از <b><span style="color: green; ">مزانشیم</span></b> منشا می‌گیرد. ابتدا کندروبلاستها شکل می‌گیرند. سپس ناحیه پیش غضروفی ساخته می‌شود. کندروبلاستها به اندازه کافی ماده زمینه‌ای ایجاد می‌کنند که انها را احاطه می‌کند. از این بعد ، "<span style="color: green;">کندروسیت</span>" نامیده می‌شوند. در بدن ، بافت غضروف اعمال مختلفی را انجام می‌دهد. مدلی برای ساختن استخوان است، یک سطح لغزنده مثلا برای حرکت کردن استخوانها در محل مفصلها ایجاد می‌کند، به عنوان بافت محافظ درونی است مثلا در <span class="daneshnameh">لاله گوش</span> ، در ساختار <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">حنجره</a> شرکت دارد و در باز و بسته شدن آن دخیل است. در <span class="daneshnameh">قلب</span> به عنوان اسکلت عمل کرده و اتصال دریچه‌های قلب را ایجاد می‌کند.<br><br> <br><table align="left" bgcolor="#99ffcc" border="0"> <tbody><tr> <td> <br> <div align="center"><img alt="تصویر" src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/6/6a/cartilage.1.JPG" border="0"></div> </td> </tr> <tr> <td> <center> <small> برش عرضی بافت غضروف </small> </center> </td> </tr> </tbody></table> <br><br><br> <br><h2>سه فاکتور در مطالعه این بافت در نظر گرفته می‌شود. </h2><ol><li>ماتریکس یا ماده زمینه </li><li>سلولهای تشکیل دهنده </li><li>فیبرها یا رشته‌های تشکیل دهنده </li></ol><h1>ساختارغضروف </h1>نظیر بافتهای پیوندی ، غضروف از سلولهایی به نام <span style="color: green;">کندروسیت</span> و <span style="color: green;">ماتریکس</span> ساخته شده است. <br><h2>کندروسیت </h2>این سلول کروی و دارای هسته پررنگی است، کندروسیتها دارای مقدار زیادی <span style="color: green;">گلیکوزآمینوگلیکان</span> و <span style="color: green;">کلاژن II</span> هستند. ماده زمینه بوسیله این سلولها ، ساخته می‌شود. کندروسیتها در رنگ آمیزی معمولی ، <b><span style="color: green; ">اسیدوفیل</span></b> هستند. مطالعه کندروسیتها با <span class="daneshnameh">میکروسکوپ الکترونی</span> ، نشان می‌دهد که این سلولها دارای <span class="daneshnameh">شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار</span> گسترده ، <span class="daneshnameh">دستگاه گلژی</span> توسعه یافته و گرانولهای ترشحی حاوی مواد ماتریکسی هستند. این خصوصیات نشان می‌دهد که سنتز ماتریکس بوسیله کندروسیتها نیز ادامه می‌یابد.<br> text/html 2011-03-16T14:48:25+01:00 eamoozesh.mihanblog.com truth ماهیچه های اصلی بدن http://eamoozesh.mihanblog.com/post/22 <br><hr> <table dir="" align="left"> <tbody><tr> <td> <img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/0/07/muscle4.jpg" alt="img/daneshnameh_up/0/07/muscle4.jpg"> </td> </tr> </tbody></table> <br>در بدن انسان حدود چهارصدو پنجاه <span class="daneshnameh">ماهیچه</span> وجود دارد . <br> <br><h1><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">ماهیچه های سر و گردن</a> </h1> <br>ماهیچه های مهم سر عبارتند از: <br>ماهیچه <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">پیشانی</a>, که در ناحیه پیشانی است, و ماهیچه پس سری, که در پشت سر قرار گرفته است. <br>ماهیچه های حلقوی <span class="daneshnameh">چشم</span>, که در ناحیه چشم ها هستند. ماهیچه ماضغه, که در جلوی گوش است و باعث بسته شدن دهان می شود و در جویدن غذا نیز موثر است. <br>ماهیچه حلقوی <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">لب</a>, و ماهیچه های بالا برنده لب فوقانی و پایین برنده لب تحتانی. ماهیچه مربع چانه, که در جلوی <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">چانه</a> قرار دارد. <br>ماهیچه <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">گیجگاهی</a>, که در ناحیه گیجگاه, یعنی در جلو و بالای گوش است. تغییر قیافه انسان در حالت خندیدن, اخم کردن و غیره با انقباض ماهیچه ها صورت می گیرد. <br>ماهیچه دو <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">بطنی</a>, که فک پایین را به طرف پایین می برد و باعث باز شدن دهان می شود. ماهیچه پس گردن, که سر را به حالت قائم نگاه می دارد و به عقب می برد. ماهیچه <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">جناغی</a>- پستانی, که در جلو و طرفین گردن است و در بازدم عمیق به کار می رود. <br>ماهیچه <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">اسکالن</a>, که در پشت و طرفین گردن است و در بازدم عمیق به کار می رود. <br> <br><h1><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">ماهیچه های تنه</a> </h1> <br>ماهیچه های مهم تنه به شرح زیر است: <br>ماهیچه سینه ای بزرگ که در قسمت جلوی <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">سینه</a> قرار دارد و بازو را به طرف داخل می برد. این ماهیچه, همان طور که از نام آن پیداست, یکی از ماهیچه های بزرگ بدن انسان است. <br>ماهیچه دندانه ای بزرگ, که بین دنده هاست. این ماهیچه دنده ها را بالا می برد و برای <span class="daneshnameh">تنفس</span> به کار می رود. ماهیچه های مورب بزرگ و مورب کوچک دیواره شکم که در بازدم عمیق به کار می روند. ماهیچه های روی دنده ای و بین دنده ای که در تنفس به کار می روند. <br>ماهیچه راست بزرگ شکمی، این ماهیچه در دیواره شکم، کنار خط وسط، از بالا به پایین کشیده شده است و در بازدم عمیق به کار می رود. اگر شکم خود را سفت کنید، در قسمت جلو شکم، می توانید این ماهیچه را لمس کنید. <br>در سطح پشتی تنه دو ماهیچه اهمیت زیادی دارند که عبارتند از: <br>ماهیچه ذوزنقه، که شانه را بلند می کند و سر را به عقب می کشد. این ماهیچه، همان طور که از نام آن پیداست، ذوزنقه ای شکل است و ماهیچه پشتی بزرگ، را به عقب می برد. text/html 2011-03-16T14:47:59+01:00 eamoozesh.mihanblog.com truth سیاهرگ http://eamoozesh.mihanblog.com/post/25 سیاهرگها یا وریدها (veins) گروهی از رگها هستند که از بهم پیوستن مویرگها پدید می‌آیند این رگها خون را از ارگانها جمع کرده و آن را برای تصفیه دوباره به <span class="daneshnameh">قلب</span> باز می‌گردانند.<br><h1>دید کلی </h1><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">دستگاه گردش خون</a> و <span class="daneshnameh">لنف</span> شامل قلب ، <span class="daneshnameh">شریانها</span> ، <span class="daneshnameh">وریدها</span> ، <span class="daneshnameh">مویرگها</span> و رگهای لنفی است. خون پمپ شده از قلب که حاوی مواد غذایی و <span class="daneshnameh">اکسیژن</span> می‌باشد، توسط سرخرگها در بدن توزیع می‌گردند. شریانها پس از انشعاب به شاخه‌های باریک ، شریانچه‌ها را بوجود می آورند. شریانچه‌ها نیز به انشعابات باریکتری به نام مویرگ ختم می‌شوند. مبادله مواد بین <span class="daneshnameh">خون</span> و سلول‌های اندامهای مختلف در سطح مویرگها انجام می‌گیرد.<br><br>پس از مبادله مواد ، خون مویرگی به وریدچه منتقل شده و نهایتا توسط وریدهای بزرگ مجددا به قلب بر می‌گردد پس از مبادله مواد بین خون و محیط خارج سلولی ، در سطح مویرگها ، خون مویرگی به ترتیب از طریق وریدچه‌ها ، وریدهای متوسط و وریدهای بزرگ به قلب منتقل می‌شود. وریدها در هر ارگان معمولا همراه با شریانهای مربوطه می‌باشند و قطر آنها بزرگتر از شریانها است. دیواره سیاهرگها همیشه نازکتر و لایه خارجی ضخیم‌تر می‌باشد. قطر سیاهرگ 9 -1 میلیمتر می‌باشد. <br><br><br> <br><table dir="" align="left"> <tbody><tr> <td> <img alt="تصویر" src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/f/fd/vein.1.gif" border="0"> </td> </tr> </tbody></table> <br><h1>وریدهای بزرگ </h1>در سیاهرگهای بزرگ نظیر بزرگ سیاهرگها (<b><span style="color: green; ">Vena Cava</span></b>) لایه داخلی از آندوتلیوم و لایه زیر آندوتلیال نسبتا ضخیم تشکیل شده است. لایه میانی و لایه داخلی ضخیم ترین لایه می‌باشد. لایه خارجی وریدهای بزرگ حاوی دسته‌ای از <span class="daneshnameh">عضلات صاف</span> طولی ، الیاف <span class="daneshnameh">کلاژن</span> و الاستیک می‌باشد. <br><h1>وریدهای متوسط </h1>در وریدهای متوسط نظیر وریدهای جلدی و اندامی، از نظر ساختمانی لایه داخلی نازک ، لایه میانی در مقایسه با وریدهای بزرگ نسبتا ضخیم و لایه داخلی عمدتا از الیاف کلاژن طولی و الیاف الاستیک پراکنده تشکیل شده و بطور واضحی ضخیم‌تر از لایه میانی می‌باشد. این وریدها دارای دریچه‌هایی (Valves) هستند. دریچه‌ها از دو چین نیم هلالی لایه داخلی ، که غنی از رشته‌های الاستیک می‌باشند، تشکیل شده اند، و در هر سطح ، آندوتلیوم آنها را می‌پوشاند. این دریچه‌ها باعث رفتن خون وریدی به طرف قلب می‌شوند و از بازگشت آن جلوگیری می‌کنند. نیروی پیش برنده قلب ، توسط انقباض <span class="daneshnameh">عضلات اسکلتی</span> اطراف این وریدها تقویت می‌شود. <br> text/html 2011-03-16T14:47:28+01:00 eamoozesh.mihanblog.com truth سرخرگ http://eamoozesh.mihanblog.com/post/24 سرخرگها یا شریانها (arteries) گروهی از رگها هستند که <span class="daneshnameh">خون</span> را از <span class="daneshnameh">قلب</span> به ارگانهای مختلف حمل می‌کنند و وظیفه انتقال <span class="daneshnameh">اکسیژن</span> و مواد غذایی را از قلب به اندامها بر عهده دارند.<br><h1>دید کلی </h1><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">دستگاه گردش خون</a> و <span class="daneshnameh">لنف</span> شامل قلب ، شریانها ، <span class="daneshnameh">وریدها</span> ، <span class="daneshnameh">مویرگها</span> و رگهای لنفی است. خون پمپ شده از قلب که حاوی مواد غذایی و اکسیژن می‌باشد، توسط سرخرگها در بدن توزیع می‌گردند. شریانها پس از انشعاب به شاخه‌های باریک ، <b><span style="color: green; ">شریانچه‌ها</span></b> را بوجود می‌آورند و شریانچه‌ها نیز به انشعابات باریکتری به نام مویرگ ختم می‌شوند. مبادله مواد بین خون و سلولهای اندامهای مختلف در سطح مویرگها انجام می‌گیرد. پس از مبادله مواد ، خون مویرگی به وریدچه‌ها منتقل شده و نهایتا توسط وریدهای بزرگ مجددا به قلب برمی‌گردد.<br><br>شریانها را بر اساس <span class="daneshnameh">بافت شناسی</span> و اندازه به سه دسته شرائین <b><span style="color: green; ">الاستیک</span></b> ، شرائین متوسط یا <b><span style="color: green; ">عضلانی</span></b> و شرائین کوچک یا <b><span style="color: green; ">شریانچه‌ها</span></b> ، تقسیم می‌شوند. گرچه افتراق بین شریانهای فوق با توجه به ساختمان بافتی آنها امکان‌پذیر است، ولی بایستی اذعان نمود که کافی نمی‌باشد. چون تغییر از یک نوع شریان به نوع دیگر هم از نظر ساختمانی و هم از نظر اندازه ، تدریجی انجام می‌گیرد، بر همین اساس بکار گیری عناوین بزرگ ، متوسط کوچک برای شریانها کافی نیست و بلکه با توجه به قطر <span class="daneshnameh">رگ</span> در هر دسته نیز از آنها استفاده می‌شود، مثلا شریانچه‌ها از نظر اندازه به شریانچه‌های بزرگ و کوچک تقسیم می‌شوند. <br><br><br> <br><table dir="" align="left"> <tbody><tr> <td> <img alt="تصویر" src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/5/55/arterie_1.jpg" border="0"> </td> </tr> </tbody></table> <br><h1>ساختمان کلی رگهای خونی </h1>از نظر ساختمانی دیواره رگهای خونی (غیر از مویرگها) از سه لایه تشکیل شده است. <br><ul><li><b><span style="color: green; ">لایه داخلی (Tunica intima):</span></b> این لایه از یک ردیف سلول سنگفرشی ساده به نام آندوتلیوم بافت پیوندی زیرین آن به نام طبقه زیر‌آندوتلیال تشکیل شده است. این طبقه حاوی الیاف الاستیک و در شریانهای الاستیک حاوی <span class="daneshnameh">سلولهای عضلانی</span> است.<br><br> </li><li><b><span style="color: green; ">لایه میانی (Tunica media):</span></b> این لایه از عضلات صاف تشکیل شده که در بین آنها الیاف الاستیک، <span class="daneshnameh">کلاژن</span> و پرتئوگلیکانها قرار گرفته‌اند. مواد بین سلولی در دیواره رگها توسط سلولهای <span class="daneshnameh">عضله صاف</span> سنتز می‌شود.<br><br> </li><li><b><span style="color: green; ">لایه ادونتیس (Tunica adventita):</span></b> این لایه خارجی‌ترین لایه عروق و مرکب از الیاف کلاژن نوع I و الیاف ارتجاعی است. این لایه در امتداد با <span class="daneshnameh">بافت همبند</span> اطراف رگها قرار دارد. در عروق بزرگ ، این لایه حاوی رگهای تغذیه کننده خون عروق موسوم به <b><span style="color: green; ">رگ رگها</span></b> (Vasa Vasarum) می‌باشد. </li></ul><br><br><br> text/html 2011-03-16T14:46:05+01:00 eamoozesh.mihanblog.com truth مویرگ http://eamoozesh.mihanblog.com/post/21 <h1><br></h1><span class="daneshnameh">شریانچه‌ها</span> به رگهای خونی بسیار ظریفی منتهی می‌شوند که به مویرگ موسومند. مویرگها در حدود 9-7 میکرومتر قطر دارند و فضای درونی آنها برای جاگیری یک <span class="daneshnameh">گویچه قرمز</span> کفایت می‌کند. دیواره مویرگ متشکل از یک ردیف سلول پهن و نازک به نام آندوتلیوم ، تیغه پایه می‌باشد. همراه با مویرگها در فواصلی نامنظم ، سلولهایی به نام <b><span style="color:green;">پری سیت</span></b> دیده می‌شوند که بوسیله تیغه پایه محصور شده‌اند و با زواید بلند خود مویرگ را در بر می‌گیرند. این سلولها ، سلولهای متمایز نشده‌ای هستند که قادرند در مواقع لازم به سلولهای عضلانی دیواره رگ و یا سلولهای پیوندی ، تمایز یابند.<br><br>گرچه عقیده بر این است که سلولهای آندوتلیال با داشتن فیلامنتهای انقباضی دارای خاصیت انقباضی می‌باشند، ولی سلولهای پری سیت نیز حاوی فیلامنتهای انقباضی هستند. مویرگها در ارگانهای مختلف برای تامین نیازهای آنها تغییراتی پیدا می‌کنند که از این نظر مویرگها سه دسته هستند. <br><br><br> <br><table dir="" align="left"> <tbody><tr> <td> <img alt="تصویر" src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/d/d6/capillary.jpg" border="0"> </td> </tr> </tbody></table> <br><h1>مویرگهای پیوسته (Continuous Copillaries) </h1>مویرگهای پیوسته یا سوماتیک بوسیله عدم وجود منفذ در دیواره‌شان مشخص می‌شوند، بوسیله اتصال محکم به یکدیگر چسبیده‌اند. این نوع مویرگها در انواع مختلف عضله ، <span class="daneshnameh">بافت همبند</span> ، غدد برون ریز (اگزوکرین) و <span class="daneshnameh">سیستم عصبی</span> دیده می‌شود. در برخی مناطق به غیر از <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">بافت عصبی</a> ، وزیکولهای پینوسیتوزی متعددی در هر دو سطح سلول آندوتلیال دیده می‌شوند. این وزیکولها به صورت منفذ در <span class="daneshnameh">سیتوپلاسم</span> این سلولها دیده می‌شوند و مسئول انتقال درشت مولکولها در هر دو جهت در سیتوپلاسم آندوتلیوم می‌باشند. <br><h1>مویرگهای منفذدار (Fenestrated capillaries) </h1>به مویرگهایی اطلاق می‌شود که سلولهای آندوتلیال پوشاننده آنها دارای منافذی به قطر 80 - 60 میکرومتر می‌باشد. بایستی توجه داشت که در مویرگهای منفذدار تیغه پایه فاقد منفذ بوده و یکپارچه است. مویرگهای منفذدار در بافتهایی یافت می‌شوند که تبادل مواد بین بافت و خون سریع است که بیشتر در <span class="daneshnameh">پانکراس</span> ، لوله گوارش و <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">غدد آندوکرین</a> دیده می شوند. در این مویرگها منافذ سلولها توسط لایه نازکی به نام دیافراگم پوشیده شده‌اند که نفوذ‌پذیری آنها نسبت به <span class="daneshnameh">غشا</span> و سلول زیادتر است. <br><h1>سینوزوئیدها (Sinusoids) </h1>مویرگهایی بسیار وسیع (تا 40 میکرومتر) و دارای شکل نامنظم می‌باشند که سلولهای آندوتلیال پوشاننده آنها دارای منافذ بدون دیافراگم و تیغه پایه آنها غیر ممتد است. علاوه بر این ، وجود فضاهای بزرگ بین سلولهای آندوتلیال باعث می‌شود که نه تنها <span class="daneshnameh">پلاسما</span> بلکه <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">سلولهای خونی</a> نیز از آن فضاها به بیرون راه یابند که این فضاها گاها بوسیله <span class="daneshnameh">ماکروفاژها</span> اشغال می‌شوند، سینوزوئیدها در <span class="daneshnameh">کبد</span> ، <span class="daneshnameh">مغز استخوان</span> و <span class="daneshnameh">طحال</span> دیده می‌شوند. این مویرگها دارای مسیر پرپیچ و خمی هستند و گردش خون در آنها آهسته می‌باشد. <br><h1>اعمال مویرگها </h1><ul><li>مویرگها رابط بین <span class="daneshnameh">شریانچه‌ها</span> و <span class="daneshnameh">وریدچه‌ها</span> بوده و به علت وسعت زیاد خود ، داشتن دیواره نازک و کاهش سرعت <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">جریان خون</a> در آنها مناسبترین محل برای مبادله مواد غذایی ، <span class="daneshnameh">اکسیژن</span> و <span class="daneshnameh">دی‌اکسید کربن</span> بین خون و مایعات بافتی می‌باشند. مبادله مواد از طریق انتشار ، عبور از منافذ دیواره مویرگها ، عبور از اتصالات بین سلولی و توسط وزیکولهای پینوسیتوزی انجام می‌گیرد. عبور مواد و کلوسیتهای خون از اتصالات بین سولهای آندوتلیال تحت تاثیر موادی نظیر هیت‌مین و برادی‌کینین که در <span class="daneshnameh">شرایط التهابی</span> بطور موضعی ترشح می‌گردند، افزایش می‌یابد.<br><br> </li><li>سلولهای آندوتلیال پوشاننده مویرگها اعمال دیگری نیز انجام می‌دهند که مهمترین آنها عبارتند از: تبدیل آنژیوتانسین I غیر فعال به آنژیوتانسین II فعال می‌باشد که موجب بالا رفتن <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink">فشار خون</a> می‌گردد ، غیر فعال کردن موادی نظیر برادی کینین ، پروستاگلاندین‌ها ، نوراپی نفرین ، سروتونین و ترومبین ، لیپولیز و جلوگیری از تشکیل ترومبوز (لخته در داخل رگهای خونی) و تبدیل آنها به مواد بی‌اثر. </li></ul>