تبلیغات
آموزش زیست شناسی - گروه خونی
آموزش زیست شناسی
آموزش بهتر و پیشرفته تری با ما داشته باشید...
آموزش زیست شناسی

داغ کن - کلوب دات کام
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 13 اسفند 1389

گروه‌های خونی بر پایه نوع پادگن موجود در گلبول‌های قرمز خون؛ به چهار دسته AB ،B ،A و O تقسیم می‌شوند که نوع O شایعتر است .

 

 گروه‏ خون

هر انسانی به طور طبیعی یکی از این چهار گروه خونی را دارد. مثلا فردی با گروه خونی A پادگن A را بر روی گلبولهای قرمز خونش بروز می‌دهد و بر علیه سایر پادگنهای گروههای خونی (B) در بدنش پادتن ساخته می‌شود. فردی با گروه خونی B پادگن B را دارد . فردی با گروه خونی AB هر دو پادگن A و B را دارد و فردی با گروه خونی O هیچکدام از دو پادگن را ندارد و برعلیه هر دوی آنها در بدنش پادتن ساخته می‌شود .

 

وراثت گروه‏ خونی

طبیعتا گروه خونی نوزاد از والدین به ارث می‌رسد، البته باید توجه داشت که چون نوع O مغلوب است فنوتیپ نوع O همیشه خالص است (OO) و فنوتیپ نوع AB دارای ژنوتیپ AB است ولی گروه خونی مثلا A می‌تواند دارای ژنوتیپهای AA ویا AO باشد . لذا اگر مثلا والدین هر دو دارای گروه خونی O باشند نوزاد قطعا گروه خونی O خواهد بود ولی نوزاد والدینی با گروه خونی A ممکن است O باشد.

 انتقال خون

وراثت گروه های خونی به صورت اتوزوم مغلوب است. انتقال خون از فردی به فرد دیگر همیشه امکان‌پذیر نیست. به طور مثال افراد با گروه خونی A دارای پادگن نوع A هستند و در مواجهه با گروه خونی B واکنش نشان می‌دهند ( این واکنش اغلب همولیز سریع گلبولهای قرمز می‌باشد).

O گروه خونی دهنده و AB گروه خونی گیرنده‌است.
 
 
جدول امکان انتقال خون میان گروه‌های خونی
گیرنده دهنده

O− O+ A− A+ B− B+ AB− AB+
O−
Yes check.svg
x x x x x x
O+
Yes check.svg
Yes check.svg
x x x x x
A−
Yes check.svg
x
Yes check.svg
x x x x
A+
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg
x x x
B−
Yes check.svg
x x x
Yes check.svg
x x
B+
Yes check.svg
Yes check.svg
x
x
Yes check.svg
Yes check.svg
x
AB−
Yes check.svg
x
Yes check.svg
x
Yes check.svg
x
Yes check.svg

AB+
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg
Yes check.svg

 آنتی ژن D

گلبولهای قرمز انسان علاوه بر آنتی ژن گروه خونی ممکن است دارای آنتی ژن D نیز باشند که در این صورت Rh مثبت نامیده می‌شوند . اگر گلبولهای قرمز فاقد این پادگن باشند Rh منفی می‌باشند . هنگام انتقال خون علاوه بر تطبیق گروههای خونی مطابقت Rh نیز باید بررسی شود .

 
طبقه بندی: زیست شناسی عمومی،  زیست شناسی 1، 
ارسال توسط truth
آرشیو مطالب